Forældrekompetance undersøgelser

Haldrup Psykologhus har stor erfaring med at udfærdige forældrekompetence undersøgelser til såvel Kommuner som Retten.
Det er som i alt det arbejde vi udfører vigtigt for os, at tænke i helheder så undersøgelsen bliver en 360 graders undersøgelse.
I vores undersøgelse følger vi Socialministeriets retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetence undersøgelser (juni 2011).