Om Haldrup Psykologhus

Haldrup Psykologhus har under forskellige navne eksisteret siden 1992. Indehaveren Ina Bekke har gennem forløbet fordybet sig i forskellige områder. Først hele børneområdet. Hun har været ledende psykolog i såvel Billund som Give Kommune. Dette har selvfølgelig givet stor erfaring med hele børneområdet, hvilket da også har udmøntet sig i, at hun i dag er specialist og supervisor på specialistniveau i børnepsykologi.
Senere blev interessen for psykisk udviklingshæmmede et kært arbejdsfelt. Under uddannelsen i kognitiv terapi dokumenterede hun anvendelsen af dette værktøj i samtalen med psykisk udviklingshæmmede med og uden psykiatrisk overbygning samt unge, der ikke er veldiagnosticerede, men med nedsat funktionsniveau.
I en årrække arbejdede hun sammen med Røde Kors med gruppen traumatiserede flygtninge. Terapi med såvel ofre som bødler og altid i samarbejde med tolk, da der var mange forskellige sproggrupper repræsenteret.
Senere blev det voksenområdet, hvor specielt mennesker med forskellige psykiatriske diagnoser, der blev det store interessefelt. I dag er hun da også specialist i psykoterapi og specialist i klinisk psykologi.
Da Haldrup Psykologhus blev bygget, kom det til at ligge i meget smukke omgivelser i Den Kreative Have ved Horsens. Det er fra disse smukke omgivelser alle billeder på hjemmesiden er hentet.
Her har nye behandlingsformer set dagens lys, og særligt da to unge forskere fra Aarhus Universitet blev tilknyttet som konsulenter, tog nye tiltag fart. Det er meget inspirerende at lade gammel solid klinisk erfaring blande sig med den nyeste viden inden for det psykologiske felt. Huset rummer nu mange forskellige kompetencer og er i stadig udvikling, idet vi vil være med i anvendelsen af ny viden inden for vores felt.
Vi er helt opmærksomme på, at den enkelte kan have nok så fine kompetencer, hvis ikke kemien mellem klient og behandler fungerer. Derfor opfordrer vi dig til at læse lidt om os, så du allerede her kan danne dig et indtryk af, hvilken behandler det kunne være rart at møde.
Vi glæder os til at byde dig velkommen i Haldrup Psykologhus.