Jobcentre

Som medarbejder på jobcentret kan du ind imellem have behov for at trække på tværfagligt samarbejde for at finde frem til den bedste og økonomisk mest forsvarlige måde at hjælpe en borger tilbage til arbejdsmarkedet.
Derfor stiller Haldrup Psykologhus hele sin kompetence til rådighed for at hjælpe med en psykologisk afdækning af borgerens ressourcer relateret til arbejdsmarkedet.
Vi vil igennem en afklarende samtale med dig finde ud af dit konklusions behov, så konklusionen formuleres på en sådan måde, at den kan anvendes direkte i ressourceprofilen.
Ud over dette kan vi, hvis det ønskes, pege på foranstaltnings muligheder dog formuleret så åbent, at der klart er tale om råd og vejledning i respekt for, at du som sagsbehandler er den der sidder med det økonomiske overblik, kender lovgivningen og kommunens serviceniveau.
Såfremt det ønskes kan vi, i forbindelse med en udredning, deltage i møde med jobcentret og borgeren for at fremlægge resultatet af undersøgelsen.
Haldrup Psykologhus glæder sig til et konstruktivt samarbejde

Afdækning af personlige ressourcer

I forbindelse med afklaring i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet, kan det nogle gange være værdifuldt at foretage en psykologisk testning.
Der kan være behov for forskellige indfaldsvinkler. Ofte vil en lille personlighedsundersøgelse, hvor der primært afdækkes den intellektuelle funktion med obs. på det kliniske indtryk, være tilstræ...

Pensionsafklaring / fleksjob eller skånejob

Der er den oplagte pensionssag, hvor den unge for eksempel er født med et syndrom eller en hjerneskade af en sådan karakter, at tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår ikke er en mulighed. Disse afdækninger giver ofte sig selv, så måske er der kun behov for en lille psykologafdækning der sammen med det materiale, der i øvrigt er tilgæng...

Speciale i afdækning af unge

Unge mennesker i ”gråzonen” har ganske specielle problemstillinger, der gør det rigtig vanskeligt for dem at finde fodfæste på uddannelsesinstitutioner eller på arbejdsmarkedet.
Her tænker vi på de unge der er så vanskelige at diagnostisere, eller som måske har fået en diagnose der ikke rigtig peger fremad mod en fornuftig livssituation. Det k...

Afklaring med fokus på uddannelses/arbejdsmulighed

Unge grupper under 30 år kan være en særlig udfordring. De har aldrig rigtig bidt sig fast på arbejdsmarkedet og måske prøvet mange forskellige uddannelser – uden det ønskede resultat.
Her kan vi hjælpe med at afdække muligheder og ressourcer. Undersøge om der er brug for kompenserende undervisning for at komme nærmere det ønskede job. Ordbli...