Anvendte tests

En tandlæge bruger bor, en psykolog bruger test.

I Haldrup Psykologhus lægger vi stor vægt på at have rigtig mange forskellige test. Når en ny test tages i brug, sørger vi altid for i en periode at dobbelttjekke, så de resultater, der kommer til at danne grundlag for rapporten, har så høj en validitet som muligt.

Der er særlig tre kompetenceområder, der er interessante, når vi skal undersøge et menneskes muligheder for at fungere i alle livssituationer.

Den kognitive, den sociale og den emotionelle intelligens.

Almindeligvis anvender vi WISC og WAIS for at afdække den intellektuelle funktion. Når vi anvender disse test, er det selvfølgelig muligt at finde ud af om personen er normalbegavet, men vi finder det lige så vigtigt at finde ud af hvilke områder, der er styrker/kompetencer, og hvor der eventuelt er brug for kompenserende strategier.

Det er ligeledes denne test, der er grundlaget for at finde ud af, om der er en organisk dysfunktion, og det er ligeledes her, vi får de første overvejelser i retning af en evt. ADHD problematik.

Intelligenstesten er skelettet i den neuropsykologiske undersøgelse, der så bliver suppleret med andre test for at give et holdbart billede af klientens måde at fungere på.

Men alle mennesker er unikke, så derfor er det ligeledes vigtigt at finde frem til en personlighedsbeskrivelse, da et menneske ikke defineres af en diagnose.

Ofte er den sociale intelligens den begrænsende faktor, hvorfor det ligeledes kan være vigtigt at teste både den og det emotionelle niveau.

Psykiatrien er et særligt område, der har vores bevågenhed. Derfor tilbyder vi at afdække såvel personlighedsforstyrrelse som f.eks. borderline, men også svær depression og formodning om skizofreni. Det skrøbelige sind kommer til udtryk på mange måder og kan være den begrænsende faktor i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ved hver opgave vælger vi de test, der findes relevante, og vi arbejder helst ud fra aftalt pris, så det, at vi anvender mange forskellige test, ikke påvirker prisen for kunden.

Haldrup Psykologhus lægger stor vægt på at inddrage nyeste forskning også inden for testning, så vi altid sikrer den optimale undersøgelse.

Diplomer: MCMI-III MMPI-2 Rorschach testning