Private

Når du henvender dig til en psykolog for at få hjælp til at komme videre i dit liv, er det vigtigt, at du træffer et personligt valg. Der skal være ”kemi” mellem dig og din behandler. Derfor anbefaler vi dig at læse om de forskellige kompetencer psykologerne i vores Psykologhus har.

Det er vigtigt for os, at tilbyde dig netop det forløb der passer til dine forventninger. Derfor anvender vi mange forskellige metoder i terapien. Men lige så vigtigt er din bevidsthed om, at det er dig selv,der er den vigtigste person i dit liv, så det er den måde du går til din livsændring på, der er afgørende for resultatet.

Vi forsøger altid at lave forløbet så kort som muligt, men du skal almindeligvis regne med 5 til 10 konsultationer for at få et godt og stabilt resultat.

Vi ser frem til et konstruktivt og personligt møde, hvor vi sammen udforsker dit livs muligheder.

Velkommen i Haldrup Psykologhus

Stress

Stress forveksles ofte med travlhed eller sygdom. Stress er ikke en sygdom, men en tilstand der kan være med til at udløse forskellige sygdomme.

Kortvarig stress har til formål at skærpe vores sanser og gøre os i stand til at handle hurtigt og effektivt. Det der stresser os forsvinder igen og kroppen kan slappe af. Denne tilstand er natu...

Angst

Omkring 350.000 danskere lider her og nu af angst, der – ubehandlet er ødelæggende for deres liv.

Angsten er kendetegnet ved 4 komponenter:

1) Selve angstfølelsen
2) De kropslige ledsagersymptomer
3) Tanker om mulige faretruende begivenheder
4) Undvigelsesadfærd dvs. undgåelse af at placerer sig i den angstvolde...

Depression

Depression er en psykisk sygdom. Hver 20. dansker bliver på et eller andet tidspunkt i sit liv ramt af depression, så der er tale om en reel folkesygdom. Sygdommen er ”demokratisk”, den rammer folk i alle aldre og alle sociale lag. Der er dog flere kvinder end mænd der rammes.

Årsagen til depression er ikke entydig, men både arv og miljø...

Spiseforstyrelser

Spiseforstyrrelser er en forstyrret måde at forholde sig til fødeintagelse på. Lægeligt tales om nervøs spiseværing (anorexia nervosa) eller nervøs betinget spisetilbøjlighed (Bulimia Nervosa), hvor der ofte ses selvprovokeret opkast og usædvanlig trang til usunde fødevarer.

Jeg har igennem mange år haft unge piger i behandling for spise...

Søvnløshed

Vi sover ca. en tredjedel af vores liv. En god søvn er altafgørende for vores velbefindende. Hvis du sover dårligt, er du uoplagt og ukoncentreret, mangler letheden og den spontane livslyst.

Så det gælder om at få den rette søvnmængde og ikke mindst den rette søvnkvalitet. Søvnen hænger nært sammen med både vores kropslige helbred og vor...