Pædagogiske opholdssteder

Haldrup Psykologhus har erfaring med at samarbejde med mange forskelligartede pædagogiske opholdssteder. Kendetegnene har været, at vi gensidigt har været så glade for vores samarbejde, at det har været vedholdende gennem mange år, så vi har haft fornøjelsen af at kunne følge de unge og opholdsstedet over tid. Det har været med til at give en direkte evaluering af resultaterne, og stor viden omkring arbejdet med de forskellige målgrupper er blevet en del af vores erfaringsgrundlag.
Vi indleder gerne samarbejde med såvel store som små opholdssteder og ser frem til et frugtbart samarbejde til glæde for de unge brugere på vej til voksenlivet.

Undersøgelser

Haldrup Psykologhus har stor erfaring med at lave personlighedsundersøgelser, der målrettes det pædagogiske arbejde.
Vi anvender, udover samtale og testning, de ældre undersøgelser, der måtte være tilgængelige ved indvisiteringen, så det derigennem er muligt at dokumentere den unges udvikling.
Ved undersøgelserne er det som regel ønskelig...

Supervision

Haldrup Psykologhus har i mange år haft samarbejde med flere forskellige socialpædagogiske opholdsteder, hvor hele eller dele af personalet har modtaget supervision.
Der er både mulighed for at arbejde med sags-supervision som personalets personlige håndtering af arbejdet med de unge.
Ønskes der ledersupervision, er der ligeledes mulighed...

Behandling

Haldrup Psykologhus har de sidste 20 år arbejdet med behandling af unge, der befinder sig i en "gråzone" funktion. De unge, der måske ikke er veldiagnostiserede, og i deres måde at fungere på virker lidt "skæve".
Det har vist sig gennem praktisk erfaring, at kognitiv terapi er rigtig velegnet til at arbejde sammen med disse unge om at finde ny...