Sagsbehandler

Haldrup Psykolog Hus har lang erfaring med at samarbejde med Kommunerne.
I forhold til børneområdet har vi børnespecialist kompetence, så alle undersøgelsers kvalitet er sikret et højt niveau, hvor vi, ud over undersøgelsen, gerne giver pædagogisk råd og vejledning til såvel professionelle som til familien.
I forhold til voksenafdækning anvender vi mange personlighedstest for at sikre et så validt undersøgelsesresultat som muligt, der peger frem mod fornuftige bæredygtige løsninger, afpasset efter kommunernes ønsker om serviceniveau.
Vi aftaler gerne faste priser som holder, såfremt klienten møder til de aftalte tidspunkter. Ved udeblivelse uden afbud lægges 600 kr. på regningen.
Kontakt os for individuelle aftaler.

Afklaring

Haldrup Psykologhus arbejder ud fra en model, hvor vi søger ressourcer og begrænsninger ved at undersøge, hvordan borgerens intellektuelle, sociale og emotionelle niveau fungerer og påvirker hinanden.
I denne type undersøgelse er det vigtigt, at finde frem til de kompetencer der kan bygges på for at hjælpe borgeren videre i sit liv.
Den...

Pensionsundersøgelse

Gennem de sidste 20 år har afdækning af psykiskudviklingshæmmede været et særligt interesseområde, hvorfor vi har oparbejdet meget stor erfaring i at lave undersøgelser af mennesker med nedsat intellektuelt niveau.
De sidste 8-10 år har opkvalificering af vores viden omkring psykiatrien stået på dagsordnen. Det betyder, at personlighedsforsty...

Behandling

Ind imellem kan det være nødvendigt med et behandlingstilbud til en borger, der har en problematik der hindrer, at uddannelse eller arbejde kommer på dagsordenen.
Der kan være tale om depression, angsttilstande eller sociale fobier. Også stress samt tilstanden PTSD kan være så invaliderende, at borgeren ikke er i stand til at fungere.
Gen...

Forældrekompetance undersøgelser

Haldrup Psykologhus har stor erfaring med at udfærdige forældrekompetence undersøgelser til såvel Kommuner som Retten.
Det er som i alt det arbejde vi udfører vigtigt for os, at tænke i helheder så undersøgelsen bliver en 360 graders undersøgelse.
I vores undersøgelse følger vi Socialministeriets retningslinjer for udarbejdelse og anvend...