Kurser

Alle kurser udarbejdes i tæt samarbejde med kunden, så det sikres, at netop jeres kursus opfylder det behov I giver udtryk for. Der lægges vægt på, at processen bliver lærende i sig selv.
Det er efter Haldrup Psykologhus’s mening vigtigt, at et kursus også omsættes til konstruktive handlinger, hvorfor samtalen med kunden bliver en ligeværdig dialog.
Vi har i huset tilknyttet spændende unge forskere, som ofte kan være behjælpelige med den nyste viden og overraskende måder at gribe tingene an på.
Da alle kurser skræddersyes til den enkelte virksomhed, vil priserne være individuelle afhængig af længde og deltager antal.
Kontakt Haldrup Psykologhus for en uforpligtende samtale omkring jeres tanker om næste kursusindhold

Om arbejdsmiljø, stress og udbrændthed

Der er i dag et stigende fokus på betydningen af et godt psykosocialt arbejdsmiljø, og på at forbinde de organisatoriske forhold på arbejdspladsen med reduceret stress, udbrændthed og øvrige stress-relaterede helbredstilstande (Agervold, 2004). I begyndelsen af 1900-tallet var arbejdspladsen karakteriseret af centraliseret ledelse, monotont arbejde...

Kurser til forebyggelse, monitorering og håndtering af stress og udbrændthed

Vi tilbyder kurser og individuelle forløb til forebyggelse og/eller håndtering af stress og udbrændthed. Kurser vil altid blive tilpasset den enkelte organisations eller virksomheds behov, men vil typisk omfatte udarbejdselse af en stress politik og oparbejdelse af almen stresskompetence hos den enkelte. Hvor muligt kan der indføres participatorisk...

Individuelle stressbehandlingsforløb

Individuelle stressbehandlingsforløb vil blive tilpasset den enkelte, men vil typiske omfatte oparbejdelse af en såkaldt ’almen stresskompetence’ (Zachariae, 2004; Zachariae, 2006). Det betyder, du vil lære at lytte til fysiske og følelsesmæssige signaler, at kunne udtrykke og kommunikere dine følelser, at søge social støtte og at prioritere i din...

Udarbejdelse af stresspolitik

I samarbejde med virksomhedens ledelse vil der blive udarbejdet retningslinjer og en handlingsplan for, hvorledes forekomsten af stressbelastninger skal håndteres, forebygges og behandles (f.eks. tilbyde medarbejderen psykologhjælp eller behandling på stressklinik). Som et led i denne første strategiske del af tiltaget, ønskes der nedsat en stress-...

Stress management

Der vil søges oparbejdet en såkaldt ’almen stresskompetence’ blandt virksomhedens ansatte (Zachariae, 2004; Zachariae, 2006). Medarbejderne vil på kursus blive informeret om vigtigheden i at lytte til fysiske og følelsesmæssige signaler, at kunne udtrykke og kommunikere sine følelser, at søge social støtte og at prioritere i sin tid og sine arbejds...

Participatorisk intervention

Engagement blandt medarbejderne, commitment fra ledelsens side og en organisationskultur, der støtter forebyggende tiltag er væsentlige elementer, hvis organisatoriske ændringer skal kunne foretages (Murphy, 2003). Fordi det ”grænseløse arbejde” generelt bevirker et større arbejdspres og en mere flydende og øget arbejdstid, så vil der i samarbejde...

Selvstyrende grupper

Tiltag, der imødekommer de eventuelle psykiske belastninger, der følger med ”downsizing”, fladere organisationsstruktur og derved også øget ansvar, kan i mange tilfælde være forebyggende for stress. Ved at organisere de ansatte i ”selvstyrende grupper” vil ansvaret for funktioner og beslutninger blive fordelt. Det vil samtidig øge den sociale, koll...

Referenceliste

Agervold, M. (1998a). Det psykosociale arbejdsmiljø. Århus: Århus Universitetsforlag.
Agervold, M. (1998b). Spørgeskema til psykosocialt arbejdsmiljø -kortlægning og ændring (The Psychosocial Work Environment and Stress Questionnaire (PWSQ)). Copenhagen: The Danish Work Environment Fund.
Agervold, M. (2004). Arbejds- og organisationspsyko...