Afklaring

Haldrup Psykologhus arbejder ud fra en model, hvor vi søger ressourcer og begrænsninger ved at undersøge, hvordan borgerens intellektuelle, sociale og emotionelle niveau fungerer og påvirker hinanden.
I denne type undersøgelse er det vigtigt, at finde frem til de kompetencer der kan bygges på for at hjælpe borgeren videre i sit liv.
Den anden del er hvilke kompenserende støtteforanstaltninger der vil kunne hjælpe, så borgeren kan arbejde sig frem imod en aktiv og selvstændig forsørgelse.
Kontakt Haldrup Psykologhus for individuelle tilbud.