Pensionsundersøgelse

Gennem de sidste 20 år har afdækning af psykiskudviklingshæmmede været et særligt interesseområde, hvorfor vi har oparbejdet meget stor erfaring i at lave undersøgelser af mennesker med nedsat intellektuelt niveau.
De sidste 8-10 år har opkvalificering af vores viden omkring psykiatrien stået på dagsordnen. Det betyder, at personlighedsforstyrrelser og psykiatri er et naturligt afdækningsområde, så det er muligt, at få så grundig en beskrivelse, at der er grundlag for at træffe den rigtige foranstaltning.
Også ADHD problematik samt mennesker som er højt fungerende autister, er et arbejdsområde vi har erfaring med.
Vi finder det vigtigt, at funktionsmåden afdækkes, så de kompetencer der er til stede kommer i spil, men har øje for, at en borger, der for så vidt er normalt begavet, på grund af sin personlighedsstruktur, måske ikke er i stand til at bruge denne ressource på en sådan måde, at der er mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet på almindelige vilkår.
Kontakt Haldrup Psykologhus for en individuel prisaftale.