Behandling

Ind imellem kan det være nødvendigt med et behandlingstilbud til en borger, der har en problematik der hindrer, at uddannelse eller arbejde kommer på dagsordenen.
Der kan være tale om depression, angsttilstande eller sociale fobier. Også stress samt tilstanden PTSD kan være så invaliderende, at borgeren ikke er i stand til at fungere.
Gennem terapi der tager udgangspunkt i her og nu situationer, arbejdes med at finde nye veje og tilføre nye fortolkninger af livssituationen. Men vigtigst af alt er, at tilføre klienten kompetencer der medvirker til, at nye handlemåder bliver valgt, for derigennem at bryde det uheldige mønster.
Gennem specielt kognitiv terapi krydret med hypnoterapi, har det, når klienten er motiveret for ændringer, vist sig, at korttids terapi er en givende mulighed.
Er der derimod tale om seksuelle overgreb eller spiseforstyrrelser, er forløbene ofte af længere varighed, men også her har vi rigtig gode resultater.
Første konsultation er den udvidede samtale til 1.275 kr. herefter betales 850 kr. pr. konsultation.
Såfremt Kommunen er indover behandlingen, vil forløbet blive afsluttet med en kort beskrivelse af resultatet.
Kontakt Haldrup Psykologhus for sammen at lave en behandlingsstrategi.