Depression

Depression er en psykisk sygdom. Hver 20. dansker bliver på et eller andet tidspunkt i sit liv ramt af depression, så der er tale om en reel folkesygdom. Sygdommen er ”demokratisk”, den rammer folk i alle aldre og alle sociale lag. Der er dog flere kvinder end mænd der rammes.

Årsagen til depression er ikke entydig, men både arv og miljø kan være af afgørende betydning.

Det er meget vigtigt, at komme i behandling ved den første depression, da det har vist sig, at ubehandlede depressioner har det med at komme tilbage, så tilstanden efterhånden bliver permanent. Depression kan som regel behandles med et godt resultat. Behandlingen tager ofte udgangspunkt i kognitiv terapi, mindfulness eventuelt suppleret med medicin.

¤ Typiske symptomer på depression kan være:
¤ Vedvarende tristhed og nedtrykthed.
¤ Angst, tomhedsfølelse og irritation.
¤ Nedsat energi, alt for stor træthed.
¤ Uoverkommelighedsfølelse i dagligdagen.
¤ Uforståelige humørsvingninger.
¤ Mangel på interesse for det du før satte pris på.
¤ Tidlig opvågning, svært ved at falde i søvn.
¤ Afbrudt søvn med deraf følgende negative tanker.
¤ Følelse af håbløshed, skyld og hjælpeløshed.
¤ Selvbebrejdelser og mangel på selvværd.
¤ Mindre eller ingen sexlyst og orgasmeproblemer.
¤ Dårlig hukommelse og koncentrationsbesvær.
¤ Vanskeligheder ved at tage beslutninger.
¤ Forstærket tendens til grådanfald.
¤ Tanker om selvmord.
¤ Kropslige symptomer, som ikke skyldes fysisk sygdom. Det kan være manglende appetit, vægttab, hovedpine, susen for ørene, svimmelhed og forstoppelse.

Du behøver dog ikke at have alle disse symptomer for at være i en aktiv depression.