Spiseforstyrelser

Spiseforstyrrelser er en forstyrret måde at forholde sig til fødeintagelse på. Lægeligt tales om nervøs spiseværing (anorexia nervosa) eller nervøs betinget spisetilbøjlighed (Bulimia Nervosa), hvor der ofte ses selvprovokeret opkast og usædvanlig trang til usunde fødevarer.

Jeg har igennem mange år haft unge piger i behandling for spiseforstyrrelse. Det er i denne behandlingsalliance vigtigt for mig, at vi ikke primært sætter fokus på kalorieindtag. I stedet søger vi sammen at finde årsager, der gennem erkendelse af de faktorer der i livsforløbet har været med til at udløse det negative spisemønster. Gennem terapi og ofte hypnose arbejder vi os frem til en eller anden måde at slutte fred med fortiden, og det har igennem denne proces ofte vist sig, at symptomet spiseforstyrrelse så forsvinder.

Denne proces tager som regel noget tid, og det er en god ide, hvis du har en person der kan følge processen på sidelinjen og være med til at sikre, at du har en person i hverdagen der kan støtte dig.

Meget ofte bruger vi mail, så vi som behandlere ikke er meget længere væk end din computer det sikrer, at du i dette koncentrerede arbejde med dig selv aldrig behøver at føle dig alene.

Vores resultater med denne type problemstillinger er gode, men det er vigtigt, at den praktiserende læge er informeret om behandlingsforløbet, da netop denne psykiskbetingede sygdom er at betragte som alvorlig og indimellem livstruende.