Afdækning af personlige ressourcer

I forbindelse med afklaring i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet, kan det nogle gange være værdifuldt at foretage en psykologisk testning.
Der kan være behov for forskellige indfaldsvinkler. Ofte vil en lille personlighedsundersøgelse, hvor der primært afdækkes den intellektuelle funktion med obs. på det kliniske indtryk, være tilstrækkeligt.
Viser det sig, at der er flere komplikationer under koncentration og opmærksomhed, suppleres med de neuropsykologiske test. Måske er der mistanke om en ADHD-problematik der kræver særlig opmærksomhed.
Der kan også være tale om den skrøbelige personlighedsstruktur herunder angst-, depressions- og stress tilstande. I de tilfælde kommer personlighedsundersøgelsen med de dertil knyttede test i spil.
Det kan være vigtigt at vurdere de sociale kompetencer og den emotionelle funktion, da en svaghed her kan være medvirkende årsag til, at et ellers godt intellektuelt potentiale ikke kan udnyttes fuldt ud. Det er derfor vigtigt, at bruge forskellige afdækningsmetoder afhængig af problematikken.
Hvis der er tale om personlighedsforstyrrelser eller andre psykiatriske tilstande, er det vigtigt, at finde ud af hvilke kompenserende strategier der er nødvendige for at hjælpe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet.
Der er altså mulighed for at starte med den lille undersøgelse, og så udbygge den efter behov.
Det giver en fornuftig økonomi, så kontakt Haldrup Psykologhus for aftale i forhold til netop den opgave, du ønsker løst.