Pensionsafklaring / fleksjob eller skånejob

Der er den oplagte pensionssag, hvor den unge for eksempel er født med et syndrom eller en hjerneskade af en sådan karakter, at tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår ikke er en mulighed. Disse afdækninger giver ofte sig selv, så måske er der kun behov for en lille psykologafdækning der sammen med det materiale, der i øvrigt er tilgængeligt, giver grundlag for at tilkende en pension.
Men ind imellem er der tale om en borger, der igennem en lang årrække har modtaget offentlig forsørgelse, og trods mange forskellige tiltag alligevel ikke rigtig kommer i kontakt med arbejdsmarkedet.
Her er behov for en mere grundig udredning ind imellem suppleret med en speciallæge erklæring.
Haldrup Psykologhus har meget stor erfaring med at håndtere disse sager - og på værdig vis, så såvel borger som jobcentret finder der nu ligger en udredning, der kan danne grundlag for en ny og afsluttende handleplan.
Under udredningen forsøger vi hele tiden at informere borgeren om hvilke delresultater der fremkommer, så den endelige konklusion sjældent kommer som en ubehagelig overraskelse.
Det kalder vi et ligeværdigt samarbejde borger og undersøger imellem.
Når vi udarbejder denne type undersøgelser, lægger vi vægt på, at modtage relevant materiale der rækker tilbage i tiden, så vi sammenholdt med vores testning kan dokumentere udviklings forløbet og derigennem give en rimelig valid prognose.
Kontakt Haldrup Psykologhus og afklar gennem en samtale, hvordan du ønsker undersøgelsen tilrettelagt.