Speciale i afdækning af unge

Unge mennesker i ”gråzonen” har ganske specielle problemstillinger, der gør det rigtig vanskeligt for dem at finde fodfæste på uddannelsesinstitutioner eller på arbejdsmarkedet.
Her tænker vi på de unge der er så vanskelige at diagnostisere, eller som måske har fået en diagnose der ikke rigtig peger fremad mod en fornuftig livssituation. Det kan være den unge med uafklaret ADHD, men også den unge der er på medicin, men alligevel får et sidemisbrug. Også unge der falder mellem forskellige diagnoser som Asperger eller ADHD skal have en støttende afklaring for at finde ud af i hvilken retning, hjælpen skal gå.
Unge der er seksuelt misbrugt kan få ganske mange symptomer som der skal klinisk erfaring til at aflæse. Disse unge har et særligt problemkompleks der kræver alternative indfaldsvinkler for at finde frem til en selvforståelse, der får dem til at finde håbet der peger fremad imod selvforsørgelse.
Haldrup Psykologhus har en årelang erfaring i at lave udredninger af disse unges funktion og er opmærksom på, at det kræver noget større tålmodighed end normalt.
I disse udredninger er baggrundsmaterialet af stor vigtighed, da problemerne er så komplekse, at en 360 graders undersøgelse er en forudsætning for at opnå et fornuftigt resultat.
Det er vigtigt at du tager en informerende dialog med psykologen, for at Haldrup Psykologhus kan give den bedst tænkelige service i dette komplicerende udredningsforløb.