Afklaring med fokus på uddannelses/arbejdsmulighed

Unge grupper under 30 år kan være en særlig udfordring. De har aldrig rigtig bidt sig fast på arbejdsmarkedet og måske prøvet mange forskellige uddannelser – uden det ønskede resultat.
Her kan vi hjælpe med at afdække muligheder og ressourcer. Undersøge om der er brug for kompenserende undervisning for at komme nærmere det ønskede job. Ordblindhed er blot en af de medfødte forhindringer, der måske kom i vejen for uddannelsen.
Andre problematikker kan være depression efter en lang årrække af mobning i skolesystemet der har nedbrudt den unges selvforståelse og givet så mange problemer, at fastholdelse i det ordinære uddannelsessystem ikke har været muligt.
Vi hjælper med at afdække ressourcer af områder, hvor kompensationsstrategier er nødvendige for at opnå det eftertragtede mål - at blive selvforsørgende.
Kontakt Haldrup Psykologhus for en aftale hvor den unge, gennem selverkendelse, kan få nye og realistiske mål med sit liv.