Udarbejdelse af stresspolitik

I samarbejde med virksomhedens ledelse vil der blive udarbejdet retningslinjer og en handlingsplan for, hvorledes forekomsten af stressbelastninger skal håndteres, forebygges og behandles (f.eks. tilbyde medarbejderen psykologhjælp eller behandling på stressklinik). Som et led i denne første strategiske del af tiltaget, ønskes der nedsat en stress-samarbejdsgruppe blandt virksomhedens medarbejdere, der fremover skal være medansvarlige i forhold til igangsættelse, planlægning, beslutningstagen, implementering og opfølgning på den stresspolitik, der udarbejdes. I henhold til PsykiatriFondends Erhvervsrådgivning (ibid.), ønskes stress desuden implementeret som et fast punkt på medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Det vurderes dernæst som væsentligt at informere om stress via kurser og informationspjecer på den enkelte virksomhed, således at alle får oparbejdet en fælles viden og et fælles sprog omkring stress (Zachariae, 2006).