Stress management

Der vil søges oparbejdet en såkaldt ’almen stresskompetence’ blandt virksomhedens ansatte (Zachariae, 2004; Zachariae, 2006). Medarbejderne vil på kursus blive informeret om vigtigheden i at lytte til fysiske og følelsesmæssige signaler, at kunne udtrykke og kommunikere sine følelser, at søge social støtte og at prioritere i sin tid og sine arbejdsopgaver. Der vil samtidig blive sat særlig fokus på, at virksomhedens ansatte lærer praktiske øvelser i psykisk og fysisk afspænding, herunder visualisering, motion m.m. Som noget helt særligt vil deltagerne ved hjælp af fysiologisk måling af hjertevariabilitet (HRV) lære at moniterere, håndtere og få direkte respons på deres personlige fysiologiske stresstilstand. Det giver en enestående mulighed for selv at iagtage, hvordan de lærte teknikker indvirker på ens fysiologiske stresstilstand.

Opbyggelse af både problem-fokuserede og følelses-fokuserede mestringsstrategier (Lazarus et al., 1984) vil være interventionens primære formål, idet anvendelse af en kombination af forskellige teknikker, synes at være mest effektive i forhold til forebyggelse af stress (Murphy, 2003). Medarbejderne vil samtidig selv kunne være med til at påpege særlige belastningsområder, der eventuelt kan være gunstige at fokusere på ved efterfølgende organisatoriske omstruktureringer til forebyggelse af stress.