Selvstyrende grupper

Tiltag, der imødekommer de eventuelle psykiske belastninger, der følger med ”downsizing”, fladere organisationsstruktur og derved også øget ansvar, kan i mange tilfælde være forebyggende for stress. Ved at organisere de ansatte i ”selvstyrende grupper” vil ansvaret for funktioner og beslutninger blive fordelt. Det vil samtidig øge den sociale, kollegiale kontakt og støtte, der er en væsentlig faktor for et sundt arbejdsmiljø, og som samtidig forebygger stress og mobning på arbejdspladsen (Christiansen et al., 2001; Agervold et al., 1996). Det er i den forbindelse vigtigt, at arbejdsopgaverne er klare, at arbejdsområderne for den enkelte er klart afgrænsede, og at de ansatte har muligheder for at øge deres kompetencer ift. eventuelle nye funktioner (Mueller, Proctor, & Buchanan, 2000). Participation vil her være vigtig under implementeringsprocessen (Jeppesen et al., 2001), og det er ligeledes vigtigt at grupperne har reel kontrol over arbejdet, da gruppearbejdet ellers kan blive en stressfaktor (Marchington, 2000). Det er naturligvis en forudsætning at det konkrete arbejde egner sig til teamarbejde, ligesom det er afgørende at grupperne har nogle klare mål (Guzzo & Dickson, 1996).