Undersøgelser

Haldrup Psykologhus har stor erfaring med at lave personlighedsundersøgelser, der målrettes det pædagogiske arbejde.
Vi anvender, udover samtale og testning, de ældre undersøgelser, der måtte være tilgængelige ved indvisiteringen, så det derigennem er muligt at dokumentere den unges udvikling.
Ved undersøgelserne er det som regel ønskeligt, at der er en kontaktperson med, dels så den unge føler en tryghed, dels er personalet en "hjælpehukommelse", der kan være gavnlig for at få et så realistisk resultat som muligt.
Haldrup Psykologhus har udviklet en særlig metode, der gør, at der udover selve undersøgelsen, er direkte supervision af personalet, og ofte kommer der forslag til den unge om nye handlestrategier, der kan afprøves og afstemmes under forløbet.
Kontakten indeholder altså såvel undersøgelse som behandling og supervision.