Behandling

Haldrup Psykologhus har de sidste 20 år arbejdet med behandling af unge, der befinder sig i en "gråzone" funktion. De unge, der måske ikke er veldiagnostiserede, og i deres måde at fungere på virker lidt "skæve".
Det har vist sig gennem praktisk erfaring, at kognitiv terapi er rigtig velegnet til at arbejde sammen med disse unge om at finde nye handleformer, der giver dem større mulighed for at fungere socialt både i ungegruppen og i forbindelse med deres tilknytning til arbejdsmarkedet.
Denne måde at gribe behandlingen an på er også yderst anvendelig i forhold til psykisk udviklingshæmmede.
Når vi arbejder, er det som regel med udgangspunkt i en
3-mands samtale, hvor kontaktperson, den unge og terapeuten indgår i et ligeværdigt samarbejde, der har som formål at øge den unges livskvalitet.